Öğretmenimiz Romanya’da Hayat Boyu Öğrenme Projesine katıldı

Öğretmenimiz Romanya’da Hayat Boyu Öğrenme Projesine katıldı


Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 2013 yılı Hayat Boyu Öğrenme/LDV Projeleri
Kapsamında kabul edilen ‘Avrupa’da ECVET uygulamalarının incelenmesi ’ başlıklı proje kapsamında
18-24 Kasım tarihleri arasında okulumuz öğretmeni Zekeriya YILMAZ Mezunlar derneğimizi temsilen
Romanya’ya gitmiştir.Düzce’den 16 öğretmenin katıldığı öğrenme sürecinin sadece okullarda değil
kişilerin yaşam boyu dahil oldukları toplumsal, siyasi, kültürel ve eğlence alanlarında da devam ettiği
gerçeğine dayanır, hayat boyu sürer ve her alanda varlığını gösterir felsefesini içeren Avrupa
çapındaki mesleki eğitim ve öğretimde kredi transfer sistemine (ECVET) yönelik uygulamaları yerinde
gözlemlemek ve iyi uygulamaları illerimize transfer etmek için projeye katılan okulumuzu ve
derneğimizi temsil eden öğretmenimize teşekkür ederiz.